DSC05239 DSC05240 DSC05242 DSC05243 DSC05244 DSC05247 DSC05255 DSC05279 DSC05280 DSC05284 DSC05286 DSC05288 DSC05289 DSC05290 DSC05291 DSC05292 DSC05293 DSC05295 DSC05296

Latest Events

Please see our school calendar for the latest events. Link below.

School Calendar

Jesus our Model, Helps us to share, Learning and kindness, Friendship and Care

Dysg caredigrwydd a ffrindiau cytun, Iesu'r Model, Sy'n helpu pob un.

Welcome to The Model Church in Wales Primary School Website!

Croeso i wefan Ysgol Eglwysig y Model!

 

On behalf of all the pupils, staff and governors, I would like to welcome you to our website at Model Church in Wales School.  At the Model, we value our pupils and we believe that Education within a Christian community is a wonderful preparation for life. Each day we use Jesus as our ‘Model’ and each day is filled with effective teaching and interesting learning, friendship and fun.

 

We hope you will find the website informative and please use it to check regular updates in line with the school calendar and parents’ newsletters . If you have any general enquiries, please contact the office or if you have any concerns or enquiries in relation to your child, please contact your child’s class teacher or myself as the headteacher. If you would like to visit the school, please contact the school to arrange an appointment. We hope you enjoy visiting our website. For further enquires, please contact the school on the address below.

 

Ar ran yr holl ddisgyblion, staff a llywodraethwyr, hoffwn estyn croeso cynnes i wefan Ysgol Eglwysig y Model. Yn y Model, rydym yn gwerfawrogi pob unigolyn ac yn credu’n gryf, bod addysg drwy gymdeithas Gristnogol yn ffordd arbennig i’w paratoi at fywyd. Defnyddiwn Iesu fel ein ‘Model’ pob dydd gan lenwi'r diwrnod ag addysgu effiethiol a dysgu diddorol, hwyl  a chyfeillgarwch.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn gweld y wefan yn ddefnyddiol a chofiwch i fanteisio ar bob cyfle i’w wirio ar gyfer dyddiadau newydd a llythyron rhieni. Pe bai unrhyw ymholiad cyffredinol gennych, yna cysylltwch a’r swyddfa neu os oes gennych unrhyw bryder neu ymholiad yngly^n â’ch plentyn, yna cysylltwch ag athro/athrawes eich plentyn neu fi yn bersonol.Os hoffech chi ymweld â'r ysgol neu ofyn unrhyw gwestiwn yna cysylltwch â'r ysgol i wneud trefniadau. Gobeithio rydych yn mwynhau crwydo ein gwefan. Am fanlynion pellach, cysylltwch â'r ysgol ar y cyfeiriad islaw.

Diolch,

Mrs Amanda Bowen-Price

Pennaeth/ Headteacher.

 

Witamy na stronie internetowej szkoły Model Church w Walii.

 Mamy nadzieję, że podoba się Państwu nasza strona internetowa.

 Więcej informacji uzyskają

 Państwo w szkole pod poniższym adsresem:-

 

Model Church in Wales School,

College Road,

Carmarthen

SA31 3EQ

Tel: 01267 234386

Email: admin@model.ysgolccc.org.uk