IMG 0713 IMG 2265 IMG 3616 IMG 3617 IMG 3767 IMG 3790 IMG 4119 IMG 4120 IMG 4298

Dillad Untitled

Sicrhewch fod pob dilledyn wedi cael eu labelu.

 

Ymarfer Corff PE

Rhaid labelu bob dilledyn – siorts/ crys-t (lliwiau’r llys) a thraeners. 

Mae'r Ser a'r grwp haul yn cael eu gwers ymarfer corff ar Ddydd Iau. Plant bore a llawn amser yn unig.

Rhaid labeli bob dilledyn sydd yn y bag (siorts a chrys-t). Caiff y plant prynhawn gyfle i ymarfer sgiliau pel a gemau cylch (does dim angen cit).

 

Darllen Books

Bydd cyfle i'r plant fynd adref ^a llyfr llyfrgell bob Dydd Gwener. Rhaid dychwelyd y Dydd Gwener canlynol os gwelwch yn dda.

Amser byrbryd Fruit

Rydym yn annog y plant i ddod â darn o ffrwyth i’r ysgol ar gyfer eu byrbryd bob dydd. Rhaid hysbysu’r athrawes os nad yw eich plentyn fod derbyn llaeth. Anogwyd pob plentyn i ddod â photel dŵr.

 

Arian cinio Envelope

Rhaid i arian cinio neu arian trip gyrraedd yr ysgol mewn amlen gyda’r enw’r plentyn wedi labelu’n glir. Mae angen i’r plant bostio’r amlenni yn y bocsys arian cinio.

 

Themau 

Tymor yr hydref - Ein Hunain / Fy nheulu a fi

Tymor y gwanwyn - Gwrthwynebau / Goleuni a'r tywyllwch

Tymor yr haf - Ein Byd Rhyfeddol/ Planhigion yn tyfu

 

 

 

 

 

gallery

Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model, Caerfyrddin, Sir Caerfyrddin, SA31 3EQ | Ffôn:01267 234 386 | admin@model.ysgolccc.cymru

Model Church in Wales School Carmarthen is not responsible for any external links.

Sign in